Τρίτη, 15 Απριλίου 2014

Αιτηματα Συλλογου Λογιστων Νομου ΑχαιαςΠρος Υπουργείο Οικονομικών
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ,
Υπόψη κύριου  Χάρη Θεοχάρη,
 Καραγεώργη Σερβίας 10 ΤΚ 10184 Αθήνα, τηλ: 210 3375707, 2103375720 φαξ: 210 3375393 e-mail: ggde@mofadm.gr

Θέμα: Αιτήματα του Συλλόγου Λογιστών Νομού Αχαιας  

Αξιότιμε Κύριε Θεοχάρη,

Με αφορμή την συνάντηση μας σας παραθέτουμε ορισμένα από τα αιτήματα του κλάδου μας:
1-    Ρυθμίσεις των 48 και των 100 δόσεων για όλους του φορολογούμενους ακόμα και για όσους έχουν βγει από κάποια ρύθμιση.
2-    Παράταση υποβολής συγκεντρωτικών τιμολογίων χρήσεων 2013 και 2014. Για τις συγκεντρωτικές τιμολογίων του 20014 και επομένων, αν τα τιμολόγια ΔΕΗ, ΔΕΥΑ, τηλεφωνίας καταχωρούνται με την ημερομηνία έκδοσης θα πρέπει οι αντίστοιχοι προμηθευτές να τα αποστέλλουν εμπρόθεσμα διαφορετικά να πηγαίνουν συγκεντρωτικά..
3-    Παρατάσεις των δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων επειδή θα έχουμε εκλογές τον Μάιο.
4-    Η περιοδική ΦΠΑ να υποβάλλεται έως 26 του μήνα και ιδίως για τον Ιανουάριο κάθε έτους έως 31 Ιανουαρίου επειδή είναι μεγάλος ο όγκος των τιμολογήσεων και οι προμηθευτές καθυστερούν να αποστείλουν τα τιμολόγια.
5-    Οι εκκαθαρίσεις  Φ.Α.Π  επί τροποποιήσεων στο Ε9 να γίνονται σε συντομότερο διάστημα και στην περίπτωση που προσκομίζονται δικαιολογητικά στις Δ.Ο.Υ να γίνεται η εκκαθάριση με την προσκόμιση των δικαιολογητικών. 
6-    Παράταση υποβολής της δήλωσης περιουσιακών στοιχείων Ε9. Έκδοση εγκυκλίου για το εάν θα απαιτείται οριστικοποίηση Ε9 όταν δεν υπάρχουν αλλαγές.
7-    Προβλήματα λειτουργίας στις Δ.Ο.Υ Πατρών και ιδίως στην Α΄ Δ.Ο.Υ. Εξυπηρέτηση στις Δ.Ο.Υ κατά προτεραιότητα των λογιστών και λογιστικών γραφείων και με ραντεβού για τους ιδιώτες.
8-    Τα πρόστιμα για την εκπρόθεσμη ή μη υποβολή δηλώσεων θα πρέπει να είναι ενιαία για απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία με ύψος 50€.
9-    Αποστολή στο email του συλλόγου μας (sylogna@gmail.com) άμεσα με την έκδοση  των Νόμων, Εγκυκλίων και αποφάσεων για την ενημέρωση των μελών του συλλόγου μας.
1- Όλες ανεξαιρέτως οι δηλώσεις να υποβάλλονται μόνο από λογιστές που έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος από το οικονομικό επιμελητήριο για να διασφαλίζεται η ορθότητα των δηλώσεων. Στο Οικονομικό επιμελητήριο να εγγράφονται ισότιμα μέλη οι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι των τμημάτων οικονομικών, λογιστικής, χρηματοοικονομικής λογιστικής και διοίκησης επιχειρήσεων).
1-. Ενημέρωση των μελών του Συλλόγου μας με σεμινάριο που θα διεξάγεται κάθε έτος και πριν την έναρξη υποβολής των δηλώσεων από στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών στην Πάτρα.
  
Επειδή τα τελευταία χρόνια οι λογιστές επιβαρύνονται με επί πλέον εργασίες που παλαιότερα γίνονταν στις Δ.Ο.Υ, δεν προλαβαίνουν να υποβάλλουν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα το σύνολο των φορολογικών υποχρεώσεων.
Πάγιο αίτημα είναι η  ισοκατανομή των φορολογικών υποχρεώσεων εντός του Α΄ Εξαμήνου του έτους για την ομαλή και χωρίς άγχος υποβολή τους από τον λογιστή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου