Τετάρτη, 9 Μαΐου 2012

Πίνακας Φορολογικης αναμόρφωσης (Ε3)

Στον πίνακα 3 της Φορολογικής Αναμόρφωσης πρέπει να συμπληρώσετε
τη γραμμή με τους κωδικούς 1125 - 1126 - 1127 - 1128 όπου
το πλήθος των κινητών είναι μικρότερο ή ίσο (<=) του πλήθους των απασχολουμένων.
Η γραμμή με τους κωδικούς 1121 - 1122 - 1123 - 1124, αφορά στην περίπτωση που,
το πλήθος των κινητών είναι μεγαλύτερο (>) του πλήθους των απασχολουμένων.
Υπηρεσία TAXISnet

Δεν υπάρχουν σχόλια: