Τετάρτη, 9 Μαΐου 2012

Εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ


Για τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε κατά την ηλεκτρονική υποβολή της Εκκαθαριστικής Δήλωσης Φ.Π.Α., σε σχέση με τις εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες ή τροποποιητικές περιοδικές που έχετε ήδη υποβάλει, ως ελάχιστη προσφορά βοήθειας, σας ενημερώνουμε ότι:
Στην ενότητα "ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ" (αρχική σελίδα του site της Γενικής Γραμματείας www.gsis.gr), στην υποενότητα  "Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α.", έχετε τη δυνατότητα να συμβουλευθείτε την ερώτηση υπ΄ αριθμ. 14, που προστέθηκε για το σκοπό αυτό.
Υπηρεσία TAXISnet

Δεν υπάρχουν σχόλια: