Πέμπτη, 12 Απριλίου 2012

Hλεκτρονική υποβολή των Δηλώσεων Νομικών Προσώπων Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα

Στις 11/04/2012, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, έθεσε στη διάθεση των φορολογουμένων την εφαρμογή για ηλεκτρονική υποβολή των Δηλώσεων Νομικών Προσώπων Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (έντυπο Φ012) και των συνυποβαλλόμενων εντύπων Ε2 και Ε3 για τις περιπτώσεις που απαιτείται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: