Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012

ΙΚΑ - Εργόσημο Α΄ Τριμήνου 2012

Προς ΙΚΑ – Διεύθυνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών
Υπ΄όψη Κας Δαφνομύλη
Κύριοι,
Σχετικά με την ασφάλιση των κατ΄οικον εργαζομένων και λοιπών κατηγοριών με τον Ν. 3863/2011, την εγκύκλιο ΙΚΑ με αρ.πρωτ. Α21/449/3/21-10-2011 και την Α21/449/ 18, αναφέρεται ότι από1/1/2012 η ασφάλιση θα γίνεται με την διαδικασία του Εργοσήμου στους φορείς που θα συμμετέχουν στην διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης εργοσήμου ΙΚΑ ΕΤΑΜ -ΟΓΑ.
Στο κεντρικό ΙΚΑ Πατρών μας ενημέρωσαν ότι τα εργόσημα θα πρέπει να αγοράζονται για το πρώτο τρίμηνο1/1-31/3/2012 μέχρι 31/3/2012 και θα αφορούν τα ένσημα του πρώτου τριμήνου χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αγοράς σε μεταγενέστερο χρόνο.
Επειδή ούτε από νόμο 3863/2011 ούτε από τις εγκυκλίους του ΙΚΑ προβλεπόταν και όλοι οι ασφαλισμένοι θεώρησαν ότι θα πληρωθεί έως τις καταληκτικές ημερομηνίες πληρωμής της ΑΠΔ, ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ αγοράς του Εργοσήμου Α΄ τριμήνου 2012 έως 30/4/2012.
Για τον Σύλλογο Λογιστών Νομου Αχαιας
Ο Πρόεδρος          Ο Γραμματέας
Βάρδας Ιωάννης    Βασιλάγκος Τρύφων

Δεν υπάρχουν σχόλια: