Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

Τα νέα πρόστιμα του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας «βλάπτουν σοβαρά τον λογιστή».
Τα νέα  πρόστιμα του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας  «βλάπτουν σοβαρά τον λογιστή».

Ο νέος Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας επιτίθεται στο επάγγελμα του λογιστή γιατί  «είναι εύκολο να χτυπά κάποιος το σαμάρι όταν δεν μπορεί να χτυπήσει το γάιδαρο».
Για τα πρόστιμα της εκπρόθεσμης ή τροποιητικής ή της μη υποβολής δήλωσης την ευθύνη θα την έχει έμμεσα ο λογιστής   καθώς για παράδειγμα οι  υποβολές των ΦΠΑ μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα και ιδίως στο τέλος του χρόνου είναι αδύνατο να υποβληθούν εγκαίρως, λόγω των τακτοποιήσεων με 31/12 και της μη έγκαιρης έκδοσης από τους προμηθευτές των πιστωτικών τιμολογίων εκπτώσεων. Έστω και ένα ΦΠΑ να μην υποβληθεί εγκαίρως, για το λογιστή τα 1.000 € στα απλογραφικά και πολύ περισσότερο τα 2.500 € στα διπλογραφικά βιβλία  είναι κατά  πολύ παραπάνω από την μηναία αμοιβή του.
Πως είναι δυνατόν να ζητάμε από τους λογιστές  κάθε φορά να υποβάλλουν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα το σύνολο των φορολογικών υποχρεώσεων, να τα υποβάλλουν όλα εγκαίρως, να είναι αλάνθαστοι και να ευθύνονται για την φορολογική αναμόρφωση.
Στο λογιστή πλέον έχει μεταφερθεί  μεγάλος όγκος εργασιών χωρίς αμοιβή, επειδή πάρα πολλές εργασίες δεν γίνονται πλέον στις Δ.Ο.Υ ή δεν αποστέλλονται βεβαιώσεις από τις υπηρεσίες, αποφάσεις που αποσκοπούν  στην μείωση του κόστους του Δημόσιου τομέα. Αντί λοιπόν το υπουργείο Οικονομικών να συγχαρεί τον συνεργάτη λογιστή για την δωρεάν προσφορά του στο Δημόσιο τομέα έρχεται να του φορτώσει εξ ολοκλήρου την ευθύνη της μη άμεσης είσπραξης από πλευράς Δημοσίου των άμεσων και έμμεσων φόρων.
Με το νέο νόμο επιβάλλονται πρόστιμα υπέρογκα, πρόστιμα που προβληματίζουν για την συνέχιση του επαγγέλματος μας,  στις περιπτώσεις υποβολής μηδενικής, πιστωτικής, εκπρόθεσμης ή τροποιητικής δήλωσης και σε περίπτωση υποτροπής  ο διπλασιασμός ή ο τετραπλασιασμός των προστίμων αυτών. Σημειωτέον ότι τροποποιητική δήλωση μπορεί  να υπάρξει χωρίς  να ευθύνεται η επιχείρηση, επειδή για παράδειγμα ο προμηθευτής άργησε να στείλει τα τιμολόγια ή οι κοινωφελείς οργανισμοί έστειλαν πολύ αργότερα τους λογαριασμούς που ως συνήθως γίνεται.
Τα πρόστιμα πρέπει να επιβάλλονται επί των ουσιαστικών φορολογικών παραβάσεων (μη έκδοση ή μη καταχώρηση φορολογικών στοιχείων, απόκρυψη φορολογητέας ύλης κλπ.) δηλαδή σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής και όχι στην περίπτωση μιας αβλεψίας ενός υπαλλήλου ή της εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης χωρίς δόλο και χωρίς να υπάρχει  πρόθεση διακράτησης των φόρων.
Ο κώδικας φορολογικής διαδικασίας δεν συνάδει με το σύνταγμα της Ελλάδας, σύμφωνα με το οποίο  οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους.
Για να είναι το λογιστικό επάγγελμα ανθρώπινο ζητάμε:
1.       Τον επανακαθορισμό των προστίμων τα οποία σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει ξεπερνούν το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη στην περίπτωση που δεν προκύπτει φόρος και στην περίπτωση που προκύπτει φόρος να περιορίζονται μόνο στις προσαυξήσεις.
2.      Την ισοκατανομή των φορολογικών υποχρεώσεων εντός του Α΄ Εξαμήνου του έτους για την ομαλή και χωρίς άγχος υποβολή τους από τον λογιστή.
3.      Κατάργηση του εξοντωτικού προστίμου για μη αναγραφή εργαζόμενου στην ΑΠΔ, διότι  για τον εργαζόμενο προ της ανάληψης εργασίας του έχει γίνει υποχρεωτικά αναγγελία πρόσληψης στο ΣΕΠΕ και επομένως μπορούν να αναζητηθούν οι εισφορές από το πληροφοριακό σύστημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου