Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

Παράταση εφαρμογής του Νόμου 4172 και των αλλαγών του ΚΦΑΣΣύλλογος Λογιστών Νομού Αχαΐας
web-site: http://sl-na.blogspot.com  e-mail: sylogna@gmail.com  fax: 2610 316427
Πρόεδρος : Βάρδας Ιωάννης  (τηλ. 6944 294218)  Γραμματέας:  Βασιλάγκος Τρύφων
                                                                                             Πάτρα 22/1/2014
                                                                                      Αρ. πρωτ. Νο 14 /2014
Προς Υπουργείο Οικονομικών
    Υπ΄όψη Υπουργού  Οικονομικών κ. Στουρνάρα Γιάννη
Τηλ.: 210 3332612   fax.:  210 3332608
Κοινοποίηση:  Γ. Γραμματέα κ. Θεοχάρη Θεοχάρη
Fax: 210 3375393

Θέμα: Παράταση εφαρμογής του Νόμου 4172 και των αλλαγών του ΚΦΑΣ     

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4172 παρ. β) είναι μη εκπιπτόμενη επιχειρηματική δαπάνη «κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής».
Προφανώς τα έξοδα που αφορούν στο άρθρο 23 «Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες» άνω των 500,00 € μπορούν να αναμορφωθούν φορολογικά, αλλά το κόστος των εμπορευμάτων – πρώτων υλών – αναλωσίμων κ.λ.π των οποίων η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής πως αυτά θα αναμορφωθούν;
Θα πρέπει δηλαδή ο λογιστής να υπολογίζει το κόστος αυτών σαν κόστος αγοράς αλλά να μην  το λαμβάνει υπόψη για τον προσδιορισμό της τιμής αποτίμησης και της αξίας αποθεμάτων. Κατά αρχήν δεν υποστηρίζεται κάτι τέτοιο από τα μηχανογραφικά συστήματα και το πιο σημαντικό είναι  ότι με αυτόν τον τρόπο ενδέχεται να προκύψουν και μικρότερα φορολογητέα κέρδη.  Το μόνο σίγουρο είναι ότι  με διατάξεις σαν και αυτή δημιουργούμε  ένα λογιστικό χάος χωρίς να υπάρχει αποτέλεσμα στην είσπραξη των φόρων. 

Μέχρι την ισχύ του νόμου 3842/2010 και σύμφωνα με την διευκρινιστική ΠΟΛ. 1091/14.6.2010 υπήρχε υποχρέωση εξόφλησης τιμολογίων (αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών) άνω των 3.000 € από το λήπτη του φορολογικού στοιχείου, με επιταγές έκδοσης του λήπτη του στοιχείου ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού.  Γιατί λοιπόν με τον Ν. 4172/2013 περιπλέξαμε τα πράγματα και εντάχθηκε στις μη εκπιπτόμενες δαπάνες όταν μπορεί να  γίνει διασταύρωση μέσω καταστάσεων των τραπεζών και των ηλεκτρονικών υποβολών των μηνιαίων καταστάσεων πελατών-προμηθευτών και συναλλαγών;
Σχετικά με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών  έγιναν τόσες πολλές αλλαγές χωρίς να υπάρχει ερμηνευτική εγκύκλιος και χωρίς να μπορούμε να έχουμε απάντηση από τις Δ.Ο.Υ αλλά ούτε και από το Υπουργείο Οικονομικών.
Επειδή για όλα αυτά θέματα ακόμα δεν υπάρχουν διευκρινιστικές εγκύκλιοι ζητάμε:
1) την παράταση εφαρμογής των διατάξεων του Νέου Νόμου Φορολογίας εισοδήματος και ιδίως της παραγράφου για τις μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες άνω των 500,00 € μέχρι την έκδοση σαφούς εγκυκλίου  και
2) την παράταση εφαρμογής των διατάξεων του ΚΦΑΣ μέχρι να εκδοθεί  εγκύκλιος με αναλυτικά παραδείγματα για το πως γίνεται η διακίνηση, η τιμολόγηση και τα παραστατικά που θα εκδίδονται, για να μην υπάρχουν μελλοντικά προβλήματα σε φορολογικούς ελέγχους για θέματα που σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών δεν μας δίνει απάντηση.


Για τον Σύλλογο Λογιστών Νομού Αχαΐας
Ο Πρόεδρος                 Ο Γραμματέας
Βάρδας Ιωάννης            Βασιλάγκος Τρύφων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου