Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Το εργασιακό πλαίσιο με τις τελευταίες αλλαγές του Ν.4488/13.9.2017

https://drive.google.com/file/d/10Yr6Mvn8pQ9evClr6YEhzZxLlsyU7H5N/view?usp=sharing

Διεξαγωγή Σεμιναρίου  Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017 Ώρα: 16.00
 Τόπος Διεξαγωγής  : Ξενοδοχείο ASTIR
Αγ. Ανδρέου 16 - Πάτρα  τηλ. 2610 277502
 Για δηλώσεις συμμετοχής  Ώρες: 09:00 - 14:00    Τηλ. 2610 - 008828
 
Σε ποιους  απευθύνεται: Το σεμινάριο απευθύνεται σε Λογιστές – Φοροτεχνικούς,
 μεσαία και ανώτερα στελέχη λογιστηρίων επιχειρήσεων καθώς επίσης και φοιτητές και σκοπό έχει την ενημέρωση τους επι των εργατικών θεμάτων.
 


 Εισηγητής: Πέτρος  Γ. Ραπανάκης,
Οικονομολόγος, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π ,  Σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα εργατικής νομοθεσίας  &  ανθρώπινου δυναμικού, εισηγητής , συγγραφέας
Θεματολογία

1. Οι τελευταίες πιο σημαντικές αλλαγές στα εργασιακά


2. Ειδικά  θέματα αμοιβών & όρων εργασίας

  • Το καθεστώς των όρων αμοιβής και εργασίας των μισθωτών μετά την αποδόμηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και την επέκταση του θεσμού των ατομικών συμβάσεων
  • Η αναβίωση των διαιτητικών αποφάσεων και οι αλλαγές που επέρχονται  στους μισθολογικούς και μη μισθολογικούς όρους εργασίας των μισθωτών. Τρόποι διαχείρισης
  • Τι ισχύει για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους με δεδομένο ότι  στον   κλάδο αυτό   είναι σε ισχύ η  εθνική κλαδική   συλλογική σύμβαση  εργασίας  των ξενοδοχοϋπαλλήλων
  • Τι ισχύει για τους εργαζόμενους στα επισιτιστικά καταστήματα  με δεδομένο ότι     είναι σε ισχύ η  Δ.Α. 8/2016   που ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας των  εργαζόμενων  του κλάδου αυτού
  • Διαδικαστικό πλαίσιο μείωσης μισθού με κοινή συμφωνία εργοδοτών & εργαζομένων
  • Σε ποιες περιπτώσεις είναι σύννομη η μονομερής μείωση των αποδοχών των εργαζομένων (ως διευθυντικό δικαίωμα)
  • Τι ισχύει με τους μισθολογικούς καθώς και τους μη μισθολογικούς όρους  ΣΣΕ που έχει  παρέλθει ο χρόνος ισχύος της και έχει περιέλθει σε μετενέργεια
·         Συμψηφισμός στον υπέρτερο του νομίμου μισθό των οφειλομένων προσαυξήσεων
·          Ποιους όρους πρέπει να εμπεριέχουν οι ατομικές συμβάσεις εργασίας
3. Θέματα απασχόλησης μερικώς  και εκ περιτροπής απασχολουμένων    

·         Υπολογισμός αποδοχών μισθωτών απασχολουμένων με καθεστώς μερικής απασχόλησης
·          Καθεστώς Ασφάλισης μερικώς απασχολουμένων
·          Άδεια, επίδομα αδείας, επιδόματα εορτών, αποζημίωση απόλυσης μερικώς & εκ περιτροπής απασχολουμένων.
 Διαδικαστικό πλαίσιο μετατροπής πλήρους σε εκ περιτροπής απασχόληση

4.  Ατομικές συμβάσεις εργασίας  ορισμένου χρόνου
·         Τι ισχύει με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και το πλαίσιο υποβολής του εντύπου Ε7 της ηλεκτρονικής υποβολής
·         Πρόωρη Καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου. Σύννομη αντιμετώπιση
·         Ανανέωση, παράταση σύμβασης ορισμένου χρόνου. Σύννομη αντιμετώπιση
5. Απασχόληση μισθωτών κατά τις  Κυριακές & αργίες
·         Η απασχόληση τις Κυριακές & αργίες με βάση τις ρυθμίσεις του Β.Δ. 748/66
·         Προσαύξηση αποδοχών στους απασχολούμενους κατά τις Κυριακές και εξαιρετέες εορτές και τις νύκτες. Αναλυτικά παραδείγματα
·         Η απασχόληση των εργαζομένων σε εμπορικά καταστήματα σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 25, N.4208/18.11.2013
6.   Κυρώσεις - Πρόστιμα επί παραβάσεων 

·         Ποια στοιχεία έχει υποχρέωση τήρησης ο εργοδότης στο χώρο εργασίας & επίδειξης ανά πάσα στιγμή στους Επιθεωρητές Εργασίας
·         Το Διευθυντικό Δικαίωμα του εργοδότη & τα σύννομα όρια άσκησής του
·         Ο έλεγχος επί των εκκαθαριστικών σημειωμάτων μισθοδοσίας
·         Η σύννομη τήρηση των αλλαγών στα χρονικά όρια εργασίας
·         H σύννομη τήρηση του βιβλίου αδειών
·         Κυρώσεις σε εργοδότες επί παραβάσεων
·         Καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών & Βλαπτική μεταβολή
·         Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας επιχείρησης λόγω παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας   (Άρθρο 33, Ν.4488/2017)
·         Ποινικό αδίκημα  η παραβίαση της  πράξης  ή  απόφαση περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας (Άρθρο 34, Ν.4488/2017)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου