Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2016

Σεμινάριο ΕΛΠ και Φ.Ε με τις αλλαγές του 2015Διεξαγωγή Σεμιναρίου

Σεμινάριο    

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Ε.Λ.Π ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ Κ.Φ.Ε 
 ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ 2015
Διάρκεια 5 ώρες)
 

Μεγάλη Δευτέρα,
25 Απριλίου 2016
Ώρες: 16.00 - 21.00

Τόπος Διεξαγωγής
Ξενοδοχείο ASTIR
Αγ. Ανδρέου 16 - Πάτρα
τηλ. 2610 277502
Για δηλώσεις συμμετοχής
Ώρες: 9:00 – 14:00
Τηλ. 2610-362.078
Το σεμινάριο διεξάγεται από το Σύλλογο Λογιστών Νομού Αχαΐας
Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κ. ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ
 Φορολογικός σύμβουλος επιχειρήσεων, Συγγραφέας φορολογικών βιβλίων
Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.Φο.Μ.)
-  Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων.
- Φορολογία μισθωτής εργασίας και συντάξεων. Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος.
- Παροχές σε είδος. Ποιες από τις παροχές θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή εργασία.
-  Φορολογία αμειβομένων με έκδοση τιμολογίου (μπλοκάκια).
- Φορολογία όσων απέκτησαν εισόδημα από εργασιακή σχέση της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε. (διανομή φυλλαδίων, επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάστασης κ.λπ.).
- Φορολογία επιχειρηματικής δραστηριότητας που ασκείται ατομικά. Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος, μείωση συντελεστή για τους νέους επαγγελματίες.
- Εισόδημα από κεφάλαιο. Φορολογία εισοδήματος από μερίσματα, τόκους δικαιώματα και ενοίκια. Φορολογική αντιμετώπιση της ανέγερσης κτίσματος, των επεκτάσεων και βελτιώσεων με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή.
 - Εισόδημα από υπεραξία κεφαλαίου. - -
- Φορολογία εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων.
- Μειώσεις φόρου (Γενική μείωση φόρου για όσους αποκτούν εισόδημα από μισθωτή εργασία – συντάξεις. Μειώσεις φόρου λόγω ιατρικών δαπανών, δωρεών και αναπηρίας).
-  Τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας (τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων). Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.
-   Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
- Εργασίες προσδιορισμού των αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων που τηρούν το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.  -Εργασίες προετοιμασίας. Μεταφορά αποτελεσματικών λογαριασμών. Προσδιορισμός αποτελέσματος περιόδου (κέρδους ή ζημιάς) προ φόρων.
-Προσδιορισμός φόρου εισοδήματος. Εγγραφή της δαπάνης φόρου εισοδήματος. Πως αντιμετωπίζεται λογιστικά το τέλος επιτηδεύματος.
-Προσδιορισμός αποτελέσματος περιόδου (κέρδους ή ζημιάς) μετά φόρων. Σύνταξη της κατάστασης αποτελεσμάτων και του ισολογισμού. Σύνταξη του προσαρτήματος.
Διάθεση των αποτελεσμάτων προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών.
-Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα είτε αυτή ασκείται ατομικώς είτε εταιρικώς.
-Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες.Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες..Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Αποσβέσεις παγίου ενεργητικού.Περιουσιακά στοιχεία αντικείμενο χρηματοοικονομικής μίσθωσης .Αποτίμηση (επιμέτρηση) αποθεμάτων και ημικατεργασμένων προϊόντων. Απαλλαγή από την απογραφή. Επισφαλείς απαιτήσεις
-Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
-Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών, Κοινοπραξιών κ.λπ. με απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία
-Φορολογία Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμών κ.λπ. Χρόνος και τρόπος φορολογίας διανεμομένων κερδών.
-Πότε αποκτάται το εισόδημα από τους εταίρους – μετόχους προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών με απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία. Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων. Προϋποθέσεις απαλλαγής των εσόδων από συμμετοχές από το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.
-Απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου μερισμάτων. -Προϋποθέσεις απαλλαγής από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος. Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. --Προκαταβολή φόρου εισοδήματος. Σε ποια νομικά πρόσωπα αλλάζουν οι συντελεστές προκαταβολής φόρου εισοδήματος
Προκαταβολή φόρου εισοδήματος. Σε ποια νομικά πρόσωπα αλλάζουν οι συντελεστές προκαταβολής φόρου εισοδήματος 


1 σχόλιο:

  1. Γεια σας, κυρίες και κύριοι,
    Επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσουμε μια ευκαιρία στο τέλος του το έτος στην ομορφιά και τη χαρά. Μήπως ανησυχείτε για τις διακοπές στο τέλος του έτους, θέλετε να περάσετε μια αξέχαστη και αξέχαστα Χριστούγεννα. Σας δίνω την ευκαιρία για γρήγορη και αξιόπιστη δανείου σε σύντομο χρονικό διάστημα. Μην διστάσετε, μια ενιαία διεύθυνση να επικοινωνήσετε για περαιτέρω πληροφορίες.
    E-mail: wilson.josue1947@gmail.com
    Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη μου.

    ΑπάντησηΔιαγραφή