Παρασκευή, 26 Απριλίου 2013

Άδειες Λογιστών (Τροποποίηση του ν. 2515/1997 και του π.δ. 340/1998)Προς
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Υφυπουργό κ. Ν. Μυταράκη
Κοινοποίηση: 1) Οικονομικό Επιμελητήριο 2) Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών 3) Πρόεδρο ΤΕΙ Πάτρας 3) Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας


Θέμα : Άδειες Λογιστών   (Τροποποίηση του ν. 2515/1997 και του π.δ. 340/1998)

Σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013»  που κατατέθηκε στην βουλή με την μορφή του κατεπείγοντος και θα έχει ψηφισθεί έως την Κυριακή των Βαΐων,  προβλέπεται στην παράγραφο Η. και υποπαράγραφο Η.2  ότι η  επαγγελματική ταυτότητα του Λογιστή Φοροτεχνικού θα διακρίνεται σε επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄ και Β΄ τάξης.
α) Οι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού Β’ τάξης διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών τηρούντων απλογραφικά βιβλία.
β) Οι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού Α` τάξης διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών τηρούντων απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία.
Η περ. α. της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξης χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος στους κατόχους απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, οι οποίοι ασκούν επί επτά (7) έτη από τη λήψη του απολυτηρίου τους το επάγγελμα του βοηθού λογιστή ή στους κατόχους απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδου Οικονομίας, οι οποίοι ασκούν επί έξι (6) έτη από τη λήψη του απολυτηρίου τους το επάγγελμα του βοηθού λογιστή ή στους κατόχους πτυχίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Λογιστικής, οι οποίοι ασκούν επί πέντε (5) έτη το επάγγελμα του βοηθού λογιστή ή στους αποφοίτους των μακροχρόνιων προγραμμάτων κατάρτισης του Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητας (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.), οι οποίοι ασκούν επί πέντε (5) έτη το επάγγελμα του βοηθού λογιστή.»
3. Η περ. β. της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξης χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος στα μέλη του Ο.Ε.Ε., στους πτυχιούχους τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης των Πανεπιστημίων, στους πτυχιούχους των Τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και στα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις επαγγελματικών προσόντων του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78).»

Δηλαδή ο απόφοιτος του Επαγγελματικού Λυκείου στα 24 του χρόνια θα είναι λογιστής Β΄ Τάξης και εξομοιώνεται  με τον πτυχιούχο των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ που μαζί με την πτυχιακή εργασία τελειώνουν και παίρνουν πτυχίο κατά τον Πέμπτο ή έκτο  χρόνο.
Ακόμα και με την κλαδική  συλλογική σύμβαση εργασίας των Λογιστών, ο Βοηθός Λογιστής γίνεται Λογιστής με 17 χρόνια προϋπηρεσίας.  

Στόχος με την παραπάνω ρύθμιση είναι η υποβάθμιση και η απαξίωση των πτυχίων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, η ενίσχυση  των ΙΕΚ και κολεγίων και η απαξίωση του επαγγέλματος του Λογιστή – Φοροτέχνη δίνοντας άδεια λογιστή σε αποφοίτους Λυκείων που δεν είναι επιστήμονες..

Η Λογιστική είναι επιστήμη, δεν είναι απλή πρακτική  εφαρμογή όπως ορισμένοι θέλουν να την υποβαθμίσουν και δεν μπορεί να αντικατασταθεί με πρακτική εμπειρία, ενώ ο λογιστής πρέπει να έχει την κατάλληλη κατάρτιση και να γνωρίζει όλο το φάσμα της λογιστικής επιστήμης, να γνωρίζει τις αρχές του Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου και τις αρχές των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, χρηματοοιοκονομικά, να έχει σφαιρική γνώση για την λειτουργία της παραγωγής, της κοστολόγησης και όλων των διεργασιών και διαδικασιών της επιχείρησης.
Αφού δεν υπάρχει Λογιστικό Επιμελητήριο που θα ενδιαφέρεται πραγματικά για το Λογιστικό Επάγγελμα, πάγια θέση μας είναι οι Πτυχιούχοι των ΤΕΙ τμημάτων Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Ελεγκτικής και Οικονομικής φύσεως να εγγράφονται μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου και να έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα που τους αρμόζουν.
    
Είμαστε ριζικά αντίθετοι σε όλη αυτή την προσπάθεια της υποβάθμισης των Ελληνικών Ιδρυμάτων της ανώτατης εκπαίδευσης, στην εξομοίωση των πτυχίων των κολλεγίων και ΙΕΚ με τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ.
Τι θα πούμε στους φοιτητές μας, στους γονείς τους και στο όραμα της Νεολαίας μας για επαγγελματική αποκατάσταση, όταν νομοθετούμε για να κερδοσκοπούν ορισμένοι και να χάνεται το όνειρο όλων μας.
Φτάνει ποια στην υλοποίηση των επιταγών της ΤΡΟΙΚΑ και του ΔΝΤ, ήρθε ο καιρός να αντισταθούμε με όλες τις δυνάμεις και να φτιάξουμε ένα κράτος δικαίου, ισονομίας, ισότητας που σέβεται το Σύνταγμα της Ελλάδας, με υψηλού επιπέδου δημόσια και δωρεάν παιδεία, ένα κράτος που θα μεριμνά για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όλων, θα διασφαλίζει την απασχόληση με αξιοπρεπείς μισθούς και  ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο.    

Για τον Σύλλογο Λογιστών Νομού Αχαΐας

Ο Πρόεδρος                                 Ο Γραμματέας
Βάρδας Ιωάννης                          Βασιλάγκος Τρύφων